Jiangxi tong zhi (江西通志); 3

Gao, Qizhuo, 1676-1738 (高其倬); Tao, Cheng, js. 1709 (陶成)

Guangdong tong zhi (廣東通志); 4

Hao, Yulin, ?-1745 (郝玉麟); Lu, Zengyu, js 1721 (魯曾煜)

Sichuan tong zhi (四川通志); 10

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Tong zhi lüe (通志略); 2

Zheng, Qiao (鄭樵)