Morokoshi meishō zue (唐土名勝図会)

Okada, Gyokuzan (岡田玉山)

Ehon tsukinu izumi (絵本不尽泉)

Okada, Gyokuzan, 1737-1812 (岡田玉山)

Zōshū kaisei Sesshū Ōsaka chizu. Zen (増脩改正攝州大阪地図. Zen)

Okada, Gyokuzan (岡田玉山); Fujimura, Naoyuki; Sotani, Gakusen