Ling nan yi shi (嶺南逸史); 2

Huang, Nai'an, Qing (黃耐庵)

Ling nan yi shi (嶺南逸史); 1

Huang, Nai'an, Qing (黃耐庵)

Kyōka shakushiguri (狂歌杓子栗)

Benbenkan, Koryū (便々舘湖鯉鮒)

Taishan zhi. 1 (泰山志. 1)

Jin, Qi, Qing (金棨)

Zi men chong xing lu (緇門崇行錄)

Zhu, Hong, 1535-1615 (??宏, 1535-1615)

Erscheinungszeitraum

Titel