Bao jing tu (寶鏡圖)


Guo chao er shi si jia wen chao (國朝二十四家文鈔)

Xu, Peiran, Qing, fl. 1796 (徐裴然, fl. 1796)

Jiu Wu dai shi (舊五代史); 1

Xue, Juzheng, 912-981 (薛居正, 912-981)

Izumi meisho zue (和泉名所圖會)

Akizato Ritō (秋里籬島)

Tōzan shōgifu (唐山象棋谱)

Kusaka Teikan

Xin ke shi gang zong hui lie guo zhi zhuan (新刻史綱總會列國志傳); 1

Yu, Shaoyu, fl. 1566 (余邵魚, fl. 1566)

Xin zeng you xue gu shi qiong lin (新增幼學故事瓊林)

Cheng, Yunsheng, Qing (程允升)

Xin ke shi gang zong hui lie guo zhi zhuan (新刻史綱總會列國志傳); 2

Yu, Shaoyu, fl. 1566 (余邵魚, fl. 1566)

Jiu Wu dai shi (舊五代史); 2

Xue, Juzheng, 912-981 (薛居正, 912-981)