Ling nan yi shi (嶺南逸史); 1

Huang, Nai'an, Qing (黃耐庵)

Ling nan yi shi (嶺南逸史); 2

Huang, Nai'an, Qing (黃耐庵)