Can ding gu wen xiang jie ping zhu (參訂古文詳解評註)

Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳宏謀, 1696-1771)

Cong zheng yi gui (從政遺規)

Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳宏謀, 1696-1771)