Ehon tsukinu izumi (絵本不尽泉)

Okada, Gyokuzan, 1737-1812 (岡田玉山)