Qin ding Shi jing zhuan shuo hui zuan (欽定詩經傳說彙纂); 1

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖)

Qin ding Shi jing zhuan shuo hui zuan (欽定詩經傳說彙纂); 2

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖)

Qin ding Shi jing zhuan shuo hui zuan (欽定詩經傳說彙纂); 3

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖)

Ming shi gao (明史藁); 1

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖, 1645-1723)

Ming shi gao (明史藁); 2

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖, 1645-1723)

Ming shi gao (明史藁); 3

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖, 1645-1723)

Ming shi gao (明史藁); 4

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖, 1645-1723)

Ming shi gao (明史藁); 5

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖, 1645-1723)

Ming shi gao (明史藁); 6

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖, 1645-1723)