Onko chishin no haru (溫故知新春)

Mikkabō Hiinamaru

Yama mata yama (山満多山)

Daigentei Sumikata (大原亭炭方); Katsushika Hokusai (葛飾北斎)

Kyōka maku no uchi (狂歌幕之内)

Chikusaan, Sōkai; Chitose, Shōsei

Kyōka ririn-gafu (狂歌鯉鱗画譜)

Maruyama, Ōshin (円山応震)

Hyoakkachō kyōkashū (百花鳥狂歌集)

Bunbunsha Kanikomaru; Iwakubo Hokkei

Kyōka kotoba no umi (狂歌言蘆集)

Hayashi, Rohōsai; Hayashi, Rosan

Kyōka shakushiguri (狂歌杓子栗)

Benbenkan, Koryū (便々舘湖鯉鮒)

Kyōka (狂歌)

Seiryūtei, Seikō (清流亭西江)