Zeng ding guang yu ji (增訂廣輿記); 1

Lu, Yingyang (陸應陽)

Guang yu ji (廣輿記); 1

Lu, Yingyang, ca. 1572-ca. 1658 (陸應陽, ca. 1572-ca. 1658)

Zeng ding guang yu ji (增訂廣輿記); 2

Lu, Yingyang (陸應陽)

Guang yu ji (廣輿記); 2

Lu, Yingyang, ca. 1572-ca. 1658 (陸應陽, ca. 1572-ca. 1658)

Zeng ding guang yu ji (增訂廣輿記); 3

Lu, Yingyang (陸應陽)