Zeng ding guang yu ji (增訂廣輿記); 1

Lu, Yingyang (陸應陽)

Zeng ding guang yu ji (增訂廣輿記); 2

Lu, Yingyang (陸應陽)

Zeng ding guang yu ji (增訂廣輿記); 3

Lu, Yingyang (陸應陽)