Wu xue lu chu bian (吾學錄初編)

Wu, Rongguang, 1773-1843 (吳榮光, 1773-1843)

Yun qing guan jin wen (筠清館金文)

Wu, Rongguang, 1773-1843 (吳榮光, 1773-1843)

Li dai ming ren nian pu (歷代名人年譜)

Wu, Rongguang, 1773-1843 (吳榮光, 1773-1843)