Xin kan Song xue shi quan ji (新刊宋學士全集); 1

Song, Lian, 1310-1381 (宋濂, 1310-1381); Zhang Yuanzhong; Zhang Meng'ang (張孟昂)

Xin kan Song xue shi quan ji (新刊宋學士全集); 2

Song, Lian, 1310-1381 (宋濂, 1310-1381); Zhang Yuanzhong; Zhang Meng'ang (張孟昂)

Xin kan Song xue shi quan ji (新刊宋學士全集); 3

Song, Lian, 1310-1381 (宋濂, 1310-1381); Zhang Yuanzhong; Zhang Meng'ang (張孟昂)

Xin kan Song xue shi quan ji (新刊宋學士全集); 4

Song, Lian, 1310-1381 (宋濂, 1310-1381); Zhang Yuanzhong; Zhang Meng'ang (張孟昂)

Xin kan Song xue shi quan ji (新刊宋學士全集); 5

Song, Lian, 1310-1381 (宋濂, 1310-1381); Zhang Yuanzhong; Zhang Meng'ang (張孟昂)

Xin kan Song xue shi quan ji (新刊宋學士全集); 6

Song, Lian, 1310-1381 (宋濂, 1310-1381); Zhang Yuanzhong; Zhang Meng'ang (張孟昂)

Hong wu zheng yun (洪武正韻); 1

Yue, Shaofeng, Ming (樂韶鳳); Song, Lian, 1310-1381; Zhu, Houqiao, 1502-1572 (朱厚燆)

Hong wu zheng yun (洪武正韻); 2

Yue, Shaofeng, Ming (樂韶鳳); Song, Lian, 1310-1381; Zhu, Houqiao, 1502-1572 (朱厚燆)