Zhang Yuan liang you xiang lun (張遠兩友相論)

<1785-1822>