Du shu za shi. 2 (讀書雜釋. 2)

Xu, Zi (徐鼒)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 2

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Xu Xiake you ji. 2 (徐霞客遊記. 2)

Xu, Hongzu, 1586-1641 (徐宏柤)

Tong yin lun hua. 2, 2 bian, 2 ch. in 1 ce (桐陰論画. 2, 2 bian, 2 ch. in 1 ce)

Qin, Zuyong, 1825-1884 (秦祖永, 1825-1884)

Xiao tian ji nian fu kao. 2 (小腆紀年坿考. 2)

Xu, Zi (徐鼒)

Tong yin lun hua. 4, 2 bian, 2 ch. in 1 ce (桐陰論画. 4, 2 bian, 2 ch. in 1 ce)

Qin, Zuyong, 1825-1884 (秦祖永, 1825-1884)

Titel

Autor / Person

Verlagsort

Verlag