Juan shi ge ji (卷施閣集); 1

Hong, Liangji, 1746-1809 (洪亮吉)

Nan jiang yi shi kan ben (南疆繹史勘本); 1

Wen, Ruilin, ju ren 1705 (温睿臨, ju ren 1705)

Taigu Xian zhi [Shanxi] (太谷縣志 [山西]); 1

Guan, Yuexiu (管粤秀)

Yu zhi shu li jing yun biao (御製數理精蘊表); 1

Yunzhi, 1677-1745 (允祉)

Nan jiang yi shi kan ben (南疆繹史勘本); 2

Wen, Ruilin, ju ren 1705 (温睿臨, ju ren 1705)

Juan shi ge ji (卷施閣集); 2

Hong, Liangji, 1746-1809 (洪亮吉)

Yu zhi shu li jing yun biao (御製數理精蘊表); 2

Yunzhi, 1677-1745 (允祉)

Taigu Xian zhi [Shanxi] (太谷縣志 [山西]); 2

Guan, Yuexiu (管粤秀)

Titel