Yu zhi quan shi shi (御製全史詩); 1

Qing, Renzong (清仁宗)

Li ji Wenbing (禮記文炳); 1

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Qin ding Shi jing zhuan shuo hui zuan (欽定詩經傳說彙纂); 1

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 1

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)

Tang lei han (唐類函); 1

Yu, Anqi, ca. 1551-ca.1618 (俞安期); Xu, Xianqing, js 1568 (徐顯卿)

Tang lei han (唐類函); 2

Yu, Anqi, ca. 1551-ca.1618 (俞安期); Xu, Xianqing, js 1568 (徐顯卿)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 2

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)

Qin ding Shi jing zhuan shuo hui zuan (欽定詩經傳說彙纂); 2

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖)

Bai hai (稗海); 2

Shang, Jun, Ming (商璿)

Li ji Wenbing (禮記文炳); 2

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Titel

Autor / Person