Nian er shi kao yi. 29 (廿二史攷異. 29)

Qian, Daxin, 1728-1804 (錢大昕, 1728-1804)

Hyakunin isshu hitoyogatari (百人一首一夕話); 2

Ōzaki, Masayoshi (尾崎雅嘉)

Yue ya tang cong shu (粤雅堂叢書); 4

Wu, Chongyao, 1810-1863 (伍崇曜, 1810-1863)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 10

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Huang qing jing jie (皇淸經解); 29

Ruan, Yuan 1764-1849 (阮元)

Tang dai cong shu (唐代叢書); 2

Chen, Shixi 18. Jh (陳世熙)

Hyakunin isshu hitoyogatari (百人一首一夕話); 1

Ōzaki, Masayoshi (尾崎雅嘉)

Mu ling shu ji yao. 9 (牧令書輯要. 9)

Xu, Dong, 1789-1862 (徐棟, 1789-1862)

Lingnan yi shu (嶺南遺書); 8

Wu, Chongyao 1810-1863 (伍崇曜)

Guo chao guan ge lü cai (國朝館閣律裁)

Wang Yijing (王以鏡)