Nian er shi kao yi. 29 (廿二史攷異. 29)

Qian, Daxin, 1728-1804 (錢大昕, 1728-1804)

San cai tu hui (三才圖會); 29

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

Tang dai cong shu (唐代叢書); 2

Chen, Shixi 18. Jh (陳世熙)

Yun fu shi yi (韻府拾遺); 5

Wang, Hao〈1651-1718〉 (汪灝)

Mu ling shu ji yao. 9 (牧令書輯要. 9)

Xu, Dong, 1789-1862 (徐棟, 1789-1862)

Guo chao guan ge lü cai (國朝館閣律裁)

Wang Yijing (王以鏡)

Yunnan tong zhi (雲南通志); 5

E'ertai, 1680-1745 (鄂爾泰); Jing, Daomo, js. 1721 (靖道謨)

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 2

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)