Nong zheng quan shu. 7 (農政全書. 7)

Xu, Guangqi, 1562-1633 (徐光啟, 1562-1633)

Nong zheng quan shu. 9 (農政全書. 9)

Xu, Guangqi, 1562-1633 (徐光啟, 1562-1633)

Gai liang wai ke tu shuo (改良外科圖說)

Gao Meixi (高梅溪)

Nong zheng quan shu. 12 (農政全書. 12)

Xu, Guangqi, 1562-1633 (徐光啟, 1562-1633)

Nong zheng quan shu. 11 (農政全書. 11)

Xu, Guangqi, 1562-1633 (徐光啟, 1562-1633)

Nong zheng quan shu. 10 (農政全書. 10)

Xu, Guangqi, 1562-1633 (徐光啟, 1562-1633)

Nong zheng quan shu. 8 (農政全書. 8)

Xu, Guangqi, 1562-1633 (徐光啟, 1562-1633)