Qian que ju lei shu (潛確居類書); 7

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Yu zhi da yun lun qing yu jing (御製大雲輪請雨經)

Jin, Jian, Qing (金簡)

Zhou li zhu shu (周禮注疏); 1

Jia, Gongyan, 7th cent (賈公彦, 7th cent); Lu, Deming (陸德明)

Zhou li zhu shu (周禮注疏); 2

Jia, Gongyan, 7th cent (賈公彦, 7th cent); Lu, Deming (陸德明)

Xibao xuan shi zhong (惜抱軒十種); 2

Yao, Nai, 1732-1815 (姚鼐, 1732-1815)

Miao fa lian hua jing (妙法連華經)

Kumārajīva, um 400/410 (鳩摩羅什)

Miao fa lian hua jing (妙法連華經)

Kumārajīva, um 400/410 (鳩摩羅什)

Da ban ruo bo luo mo do jing (大般若波羅蜜多經)

Xuanzang (玄奘)

Miao fa lian hua jing (妙法連華經)

Kumārajīva, um 400/410 (鳩摩羅什)

Yu xing qi wu zou yi (諭行旗務奏議)

Yunlu, 1695-1767 (胤祿)