Mu ling shu ji yao. 7 (牧令書輯要. 7)

Xu, Dong, 1789-1862 (徐棟, 1789-1862)

Ben cao qiu zhen. 7 (本草求真. 7)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Can tong qi chan you (參同契闡幽)

Zhu, Yuanyu, 18. Jh. (朱元育)

Han Wei cong shu (漢魏叢書); 7

Wang, Mo, js1778 (王謨); He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮)

Yu pi li dai tong jian ji lan (御批歷代通鑑輯覽); 7

Fuheng, - 1770 (傅恒)

Cang shu shi san zhong (藏書十三種); 7

Zhu, Shi, 1665-1736 (朱軾, 1665-1736)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 7

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

Han li fen yun (漢隸分韻)

Wan, Mianqian; Cheng, Yuting (程虞廷)

Titel

Autor / Person