Wen xian tong kao (文獻通考); 3

Ma, Duanlin, ca. 1254 - ca. 1323 (馬端臨)

Chu xue ji (初學記); 3

Xu, Jian (徐堅); Chen, Dake, js 1571 (陳大科)

Ji qian jia zhu Du gong bu shi ji (集千家註杜工部詩集); 3

Du, Fu, 712-770 (杜甫, 712-770); Yu ji shan ren (玉几山人)

Xin kan Song xue shi quan ji (新刊宋學士全集); 3

Song, Lian, 1310-1381 (宋濂, 1310-1381); Zhang Yuanzhong; Zhang Meng'ang (張孟昂)

Bai hai (稗海); 3

Shang, Jun, Ming (商璿)

Xue shi yi an (薛氏醫按); 3. han 15 ce

Xue, Ji, ca. 1488-1558 (薛己)

Xing li da quan shu (性理大全書); 3

Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣); Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學)

Yuan wen lei (元文類); 1

Su Tianjue, 1294-1352 (蘇天爵); Wang Shoucheng (王守誠)

Qing bo za zhi (淸波雜志)

Zhou, Hui, b. 1126 (周煇); Shang, Jun, um 1591-1602 (商濬)

Time of publication

Title

Author / Person