Nihongi uta no kai tsuki no ochiba (日本紀歌之解槻乃落葉)

Arakida, Hisaoyu (荒木田久老)

Shōgi shinansha (象戯指南車)


Sōmoku seifu (草木性譜)

Kiyohara, Shigenao Jūkyo (清原重巨); Kiyohara, Shigemitsu (清原重光); Numata, Gessai u.a. (沼田月斎)