Hai chuang Aziwu chan shi yu lu (海幢阿字無禪師語錄)

Jinwu, 1633-1681 (今無, 1633-1681); Jinbian (今辯)

Tan ji cong shu er ji (檀几叢書二集); 2

Wang, Zhuo b. 1636 (王 Zhuo)

Wei mo jie suo shuo jing zhu (維摩詰所說經註)

Changan (长安); Sengzhao (僧肇)

Liu Wenhui gong quan ji (柳文惠公全集)

Liu, Zongyuan, 773-819 (柳宗元, 773-819)

Wan shan tong gui ji (萬善同歸集)

Yanshou (延壽); Hai chuang si, cang ban

Taiping yu lan (太平御覽); 2


Shanxi tong zhi (山西通志); 2


Tan ji cong shu er ji (檀几叢書二集); 1

Wang, Zhuo b. 1636 (王 Zhuo)

Dongpo shi lei (東坡事類)

Liang, Tingnan, 1796-1861 (梁廷枬, 1796-1861); Su, Shi

Tai'an Xian zhi (泰安縣志)

Jiang Daqing (蔣大慶)