Quan Tang shi (全唐詩); 9


Pei wen yun fu (佩文韻府); 9

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 9

Zhang, Ying, 1638-1708 (張英); Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛)

Jingyue quan shu (景岳全書); 9

Zhang, Jiebin, 1563-1640 (張介賓, 1563-1640)

Qin ding Shi jing zhuan shuo hui zuan (欽定詩經傳說彙纂); 2

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖)

Sanhe xian zhi (三河縣志)

Chen, Chang, jr 1705 (陳昶)

Verlagsort