Bi qiu jie ben shu yi (比丘戒本疏義)

Chuanyan (傳嚴); Hai chuang si, ke, cang ban

Fanyu Chen shi dong shu cong shu (番禺陳氏東塾叢書); 1

Chen, Li, 1810-1882 (陳澧, 1810-1882)

Lingnan yi shu (嶺南遺書); 9

Wu, Chongyao 1810-1863 (伍崇曜)

Ping Tai ji lüe (平臺紀略)

Lan, Dingyuan, 1680-1733 (藍鼎元, 1680-1733); Wang, Zhefu (王者輔)

Fanyu Chen shi dong shu cong shu (番禺陳氏東塾叢書); 2

Chen, Li, 1810-1882 (陳澧, 1810-1882)

Tong ban si shu jian ben (銅板四書監本)

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹, 1130-1200)