Jia bao jin dan (家寶金丹)

Gao, Shoushan (高壽山); Lan, Fengqi (藍鳳岐)

Dongpo shu zhuan - BSB Cod.sin. 211 (東坡書傳)

Su, Shi, 1036-1101 (蘇軾, 1036-1101)