Quan Tang shi (全唐詩); 9


Pei wen yun fu (佩文韻府); 9

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 9

Zhang, Ying, 1638-1708 (張英); Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛)

Jingyue quan shu (景岳全書); 9

Zhang, Jiebin, 1563-1640 (張介賓, 1563-1640)

Jin shu ji yao xu ji (金書集要續集)

Chen, Mingdian (陳明典)

Koshichō (古史徴)

Hirata, Atsutane (平田篤胤)

Titel

Autor / Person

Verlagsort