Sui yuan shi hua quan ji (隨園詩話全集); 2

Yuan, Mei, 1716-1798 (袁枚, 1716-1798)

Xu hong jian lu Yuan shi lei bian (續弘簡錄元史類編); 2

Shao, Yuanping, um 1676 (邵遠平, um 1676)

Xin ke shi gang zong hui lie guo zhi zhuan (新刻史綱總會列國志傳); 2

Yu, Shaoyu, fl. 1566 (余邵魚, fl. 1566)

Sui yuan shi hua quan ji (隨園詩話全集); 3

Yuan, Mei, 1716-1798 (袁枚, 1716-1798)

Sui yuan shi hua quan ji (隨園詩話全集); 1

Yuan, Mei, 1716-1798 (袁枚, 1716-1798)

Xin ke shi gang zong hui lie guo zhi zhuan (新刻史綱總會列國志傳); 1

Yu, Shaoyu, fl. 1566 (余邵魚, fl. 1566)

Xu hong jian lu Yuan shi lei bian (續弘簡錄元史類編); 1

Shao, Yuanping, um 1676 (邵遠平, um 1676)