Ui Manabi (宇比麻奈備)

Kamo no Mabuchi (賀茂真淵)

Bankoku kishō zufu (萬國旗章圖譜)

Suzuki, Kinkoku (鈴木金谷)