Xin zeng shuo wen yun fu qun yu (新增說文韻府群玉); 2

Yin, Shifu (陰時夫); Yin, Zhongfu; Wang, Yuanzhen (王元貞)

Xin ke shi gang zong hui lie guo zhi zhuan (新刻史綱總會列國志傳); 2

Yu, Shaoyu, fl. 1566 (余邵魚, fl. 1566)

Xihe he ji (西河合集); 2

Mao, Qiling, 1623-1716 (毛奇齡, 1623-1716)

Xin ke shi gang zong hui lie guo zhi zhuan (新刻史綱總會列國志傳); 1

Yu, Shaoyu, fl. 1566 (余邵魚, fl. 1566)

Du Du xin jie (讀杜心解)

Pu, Qilong, 1679-ca. 1762 (浦起龍, 1679-ca. 1762); Du, Fu, 712-770

Guangdong xin yu (廣東新語)

Qu, Dajun, 1630-1696 (屈大均, 1630-1696)