Zi hui (字彙); 2

Mei, Yingzuo, um 1570 1615 (梅膺祚); Han, Tan, 1637 1704 (韓菼)