Xibao xuan shi zhong (惜抱軒十種); 2

Yao, Nai, 1732-1815 (姚鼐, 1732-1815)

Xibao xuan shi zhong (惜抱軒十種); 1

Yao, Nai, 1732-1815 (姚鼐, 1732-1815)

De Zhuangguo gong nian pu (德壯果公年譜); 2

Huashana, 1806-1859 (花沙納, 1806-1859)

Yue fu ya ci (樂府雅詞)

Puban Collection, CaBVaU; Zeng Zao (曾慥)

Su Wenzhong gong shi ji (蘇文忠公詩集)

Su, Shi, 1037-1101 (蘇軾, 1037-1101); Pu ban shu lou, CaBVaU

Miao fang bei lan (苗防備覽)

Yan, Ruyi, 1759-1826 (嚴如熤, 1759-1826)

Wen xian zheng cun lu (文獻徵存錄)

Qian, Lin, jin shi 1808 (錢林, jin shi 1808); Wang, Zao, 19th cent (王藻)

Da xue (大學)

Zheng, Xuan, 127-200 (鄭玄, 127-200)