Da Tang liu dian (San shi san gong shuang shu du sheng) (大唐六典 (三師三公尚書都省)); 2

Tang, Xuanzong, 685-762 (唐玄宗, 685-762)