Da Ming yi tong zhi (大明一統志); 2

Li, Xian, 1408-1466 u.a. (李賢); Wang Qishu, 1728-1799 (汪啟淑)

Da Ming yi tong zhi (大明一統志); 1

Li, Xian, 1408-1466 u.a. (李賢); Wang Qishu, 1728-1799 (汪啟淑)