Taigu Xian zhi [Shanxi] (太谷縣志 [山西]); 2

Guan, Yuexiu (管粤秀)

Qin ding Shi jing zhuan shuo hui zuan (欽定詩經傳說彙纂); 3

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖)

Ji qian jia zhu Du gong bu shi ji (集千家註杜工部詩集); 2

Du, Fu, 712-770 (杜甫, 712-770); Yu ji shan ren (玉几山人)

Si shu Zhuzi ben yi hui can (四書朱子本義匯參); 2

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱憙); Wang, Buqing, 1672 1751 (王步青)

Qin ding Shi jing zhuan shuo hui zuan (欽定詩經傳說彙纂); 1

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖)

Tang Song ba da jia lei xuan (唐宋八大家類選); 2

Chu, Xin, 1631-1703 (儲欣, 1631-1703); Xu, Yongxun (徐永勳)

Xing shi ren wu kao (姓史人物考); 2

Zhang, Lüren (章履仁)

He fang yi lan (河防一覧); 2

Pan, Jixun, 1521-1595 (潘季馴, 1521-1595); Wang, Yuanming, js 1589 (王元命校訂)

Titel

Autor / Person

Verlagsort