Pei wen yun fu (佩文韻府); 2

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Qin ding Shi jing zhuan shuo hui zuan (欽定詩經傳說彙纂); 2

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖)

Raiki (禮記)

Chen, Hao (陳澔)

Taihu bei kao (太湖備考); 2

Jin, Youli, Qing, 18th cent (金友理, 18th cent)

Qufu xian zhi (曲阜縣志); 2

Pan, Xiang, js 1763 (潘相)

Jia bao quan ji (家寳全集); 2

Shi, Chengjin, 17./18. Jh. (石成金); Shi, Huanian ("石崋年)

Kinranshū (金蘭集)

Ikoma Manshi

Hong jian lu (弘簡錄); 2

Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565); Shao, Yuanping (邵遠平)

Ri xia jiu wen (日下舊聞); 2

Zhu, Yizun, 1629-1709 (朱彝尊, 1629-1709); Zhu, Kuntian, 1652-1699 (朱昆田)

[Xiu zhen wu jing si shu] ([袖珍五經四書]); 2

Huang, Sheng, um 1752 (黃晟)

書名

作者 / 編者

出版地