Su Wenzhong gong shi ji (蘇文忠公詩集)

Su, Shi, 1037-1101 (蘇軾, 1037-1101); Pu ban shu lou, CaBVaU

Miao fang bei lan (苗防備覽)

Yan, Ruyi, 1759-1826 (嚴如熤, 1759-1826)

Wen xian zheng cun lu (文獻徵存錄)

Qian, Lin, jin shi 1808 (錢林, jin shi 1808); Wang, Zao, 19th cent (王藻)

Da xue (大學)

Zheng, Xuan, 127-200 (鄭玄, 127-200)