Xibao xuan shi zhong (惜抱軒十種); 2

Yao, Nai, 1732-1815 (姚鼐, 1732-1815)

Si shu jing zhu ji zheng (四書經註集證); 2

Wu, Changzong, Qing (吳昌宗)

Xibao xuan shi zhong (惜抱軒十種); 1

Yao, Nai, 1732-1815 (姚鼐, 1732-1815)

Si shu jing zhu ji zheng (四書經註集證); 1

Wu, Changzong, Qing (吳昌宗)

Liu dao ji (六道集)

Hongzan (弘贊); Hai chuang si, cang ban

Bo re bo luo mi duo xin jing zhi zhi (般若波羅密多心經直指)

Chuansheng (傳晟); Zhine, 1158-1210; Hai zhen / Ke; Zhen xin zhi shuo

Fo shuo qi ju zhi fo mu xin da zhun ti tuo luo ni jing (佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經)

Divākara; Fu zhi tang, ke; Hai chuang si, cang ban

Ming shi (明史); 2


De Zhuangguo gong nian pu (德壯果公年譜); 2

Huashana, 1806-1859 (花沙納, 1806-1859)

Yue fu ya ci (樂府雅詞)

Puban Collection, CaBVaU; Zeng Zao (曾慥)

Language(s)