Ruanting xuan gu shi (阮亭選古詩)

Wang Shizhen (王士禎)

Du shu za zhi (讀書雜志); 4

Wang, Niansun, 1744-1832 (王念孫, 1744-1832)

Du shu za zhi (讀書雜志); 1

Wang, Niansun, 1744-1832 (王念孫, 1744-1832)

Du shu za zhi (讀書雜志); 3

Wang, Niansun, 1744-1832 (王念孫, 1744-1832)