Pei wen yun fu (佩文韻府); 7

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Quan Tang shi (全唐詩); 7


Zi shi jing hua (子史精華); 7

Yunlu, 1695 1767 (允祿); Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉)

Hong jian lu (弘簡錄); 7

Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565); Shao, Yuanping (邵遠平)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 7

Zhang, Ying, 1638-1708 (張英); Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛)

Dongpo xian sheng quan ji (東坡先生全集); 7

Su, Shi, 1037-1101 (蘇軾, 1037-1101); Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

[Xiu zhen wu jing si shu] ([袖珍五經四書]); 5

Huang, Sheng, um 1752 (黃晟)

Titel

Autor / Person

Verlagsort