Guan kui ji yao (管窺輯要); 1

Huang, Ding, 17. Jahrhundert (黃鼎)

Guan kui ji yao (管窺輯要); 2

Huang, Ding, 17. Jahrhundert (黃鼎)

Guan kui ji yao (管窺輯要); 3

Huang, Ding, 17. Jahrhundert (黃鼎)

Guan kui ji yao (管窺輯要); 4

Huang, Ding, 17. Jahrhundert (黃鼎)

Guan kui ji yao (管窺輯要); 5

Huang, Ding, 17. Jahrhundert (黃鼎)

Guan kui ji yao (管窺輯要); 6

Huang, Ding, 17. Jahrhundert (黃鼎)