Mai li qiu zhen (脉理求真)

Huang, Gongxiu, fl. 1769-1772 (黃宮繡, fl. 1769-1772)