Ōgai rai sensei ichijitsu hyakushi (鴨厓賴先生一日百詩)

Rai, Mikisaburō Ōgai Rai sensei; Matsuura Takeshirō Hiroshi; Kimura Kahei Son Kahei