Shi tie zi yun xian guan (試帖紫雲仙琯)

Gao, Min, Qing (高敏)