Jia bao jin dan (家寶金丹)

Gao, Shoushan (高壽山); Lan, Fengqi (藍鳳岐)