Chen xiang bao shan (沈香寶扇); 1

Fengyuezhuren (風月主人)

Chen xiang bao shan (沈香寶扇); 2

Fengyuezhuren (風月主人)