Kumobikyaku nidai no hagoromo (雲飛脚二代羽衣)

Takenotsuka Tōshi