Lu Xiangshan xian sheng quan ji (陸象山先生全集)

Lu, Jiuyuan, 1139-1193 (陸九淵, 1139-1193)